Číslo účtu: SK5183300000002402560747
Majiteľ účtu: Pre náš Biely Kostol
Názov účtu: Pre náš Biely Kostol – na pomoc rodinám (výbuch plynu na Potočnej ul.)

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 112,82 EUR 1 112,82 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 112,82 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.