Číslo účtu: SK8183300000002402310238
Majiteľ účtu: Ing. Vlček, Michal
Názov účtu: Ing. Michal Vlček

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
130,56 EUR 130,56 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 130,56 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.