Číslo účtu: SK8183300000002402310238
Majiteľ účtu: Ing. Vlček, Michal
Názov účtu: Ing. Michal Vlček

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
130,56 EUR 130,56 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 130,56 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.