Číslo účtu: SK8583300000002402304831
Majiteľ účtu: Ing. Dobrotka, Jozef
Názov účtu: Ing. Jozef Dobrotka

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
12,17 EUR 12,17 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 12,17 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.