Číslo účtu: SK4483300000002402194310
Majiteľ účtu: Street ART o.z.
Názov účtu: Street ART o.z.

Stav k: 16.05.2024 Stav k: 16.06.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 220,12 EUR 1 220,12 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 220,12 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.