Číslo účtu: SK4483300000002402194310
Majiteľ účtu: Street ART o.z.
Názov účtu: Street ART o.z.

Stav k: 02.01.2023 Stav k: 02.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
116,00 EUR 116,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 116,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.