Číslo účtu: SK4483300000002402194310
Majiteľ účtu: Street ART o.z.
Názov účtu: Street ART o.z.

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 248,92 EUR 1 176,94 EUR 0,00 EUR -71,98 EUR -71,98 EUR 1 176,94 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
01.12.2023 -38,22 EUR Inkaso
FACEBOOK ADS B5KEJI0VG1
Úhrada SEPA inkaso, CID: IE63ZZZ307358, UMR FBEUX4J008NN
29.11.2023 -33,76 EUR Inkaso
FACEBOOK ADS B5KQDCNJMK
Úhrada SEPA inkaso, CID: IE63ZZZ307358, UMR FBEUX4J008NN