Číslo účtu: SK4483300000002402194310
Majiteľ účtu: Street ART o.z.
Názov účtu: Street ART o.z.

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
120,00 EUR 120,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 120,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.