Číslo účtu: SK4283300000002402194249
Majiteľ účtu: OZ Knihobúdka
Názov účtu: OZ Knihobúdka

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
19,14 EUR 333,81 EUR 314,67 EUR 0,00 EUR 314,67 EUR 333,81 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
21.09.2023 310,00 EUR Bezhotovostný príjem DARINA MIKUSOVA
/DO2023-09-20/SPUHRADA FA.23090001-OZ PARK TIMRAVY-VLCINCE
0023090001 DARINA MIKUSOVA
11.09.2023 4,67 EUR Bezhotovostný príjem STRIPE
STRIPE, STRIPE-SDBPGKWJVJFHFM0OS6FQ8O38LGQH
STRIPE