Číslo účtu: SK4283300000002402194249
Majiteľ účtu: OZ Knihobúdka
Názov účtu: OZ Knihobúdka

Stav k: 23.01.2024 Stav k: 23.02.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
262,13 EUR 266,80 EUR 4,67 EUR 0,00 EUR 4,67 EUR 266,80 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.02.2024 4,67 EUR Bezhotovostný príjem STRIPE
STRIPE, STRIPE-DBZCMOVSTCKBNSJSVGCKZBFW2Q6M
STRIPE