Číslo účtu: SK0483300000002402110543
Majiteľ účtu: Ing. Vagač, Matej
Názov účtu: Vagač, Matej

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
13,35 EUR 13,35 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 13,35 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.