Číslo účtu: SK0483300000002402110543
Majiteľ účtu: Ing. Vagač, Matej
Názov účtu: Vagač, Matej

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3,35 EUR 3,35 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3,35 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.