Číslo účtu: SK3583300000002402002606
Majiteľ účtu: FK Dubnica nad Váhom s.r.o.
Názov účtu: FK Dubnica nad Váhom s.r.o.

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
467,60 EUR 492,60 EUR 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR 492,60 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.09.2022 25,00 EUR Bezhotovostný príjem Katarína Rýdza
/DO2022-09-14/SP Martin Cahel
0308 58000037 Katarína Rýdza