Číslo účtu: SK5683300000002402000870
Majiteľ účtu: ČESKO - SLOVENSKO - AFRIKA
Názov účtu: ČESKO - SLOVENSKO - AFRIKA

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.