Číslo účtu: SK5683300000002402000870
Majiteľ účtu: ČESKO - SLOVENSKO - AFRIKA
Názov účtu: ČESKO - SLOVENSKO - AFRIKA

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
16,62 EUR 16,62 EUR 350,00 EUR -350,00 EUR 0,00 EUR 16,62 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
26.04.2022 -200,00 EUR Bezhotovostná platba
25.04.2022 200,00 EUR Bezhotovostný príjem Peter Finik
/DO2022-04-25/SPTatiana Finiková
Peter Finik
20.04.2022 -150,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
19.04.2022 150,00 EUR Bezhotovostný príjem Katunská Monika, Mgr
/DO2022-04-14/SPDar - cesko slovensko afrika - sirotinec rezia
Katunská Monika, Mgr