Číslo účtu: SK5383300000002401958729
Majiteľ účtu: Filip, Jakub
Názov účtu: Filip, Jakub

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
201,00 EUR 101,00 EUR 100,00 EUR -200,00 EUR -100,00 EUR 101,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.09.2022 -200,00 EUR Výber v hotovosti 0558
16.09.2022 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Oliver Kerekeš
/DO2022-09-16/SP Oliver Kerekes, c. z. 108
Oliver Kerekeš
09.09.2022 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Marek Kelbel
/DO2022-09-08/SPMarek Kelbel - príspevok na cestu
Marek Kelbel