Číslo účtu: SK8983300000002401881936
Majiteľ účtu: Pirátska strana - Slovensko
Názov účtu: Pirátska strana - Slovensko

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
-1,72 EUR -1,78 EUR 0,00 EUR -0,06 EUR -0,06 EUR -1,78 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.06.2024 -0,06 EUR Úrok z oneskorenia