Číslo účtu: SK8983300000002401881936
Majiteľ účtu: Pirátska strana - Slovensko
Názov účtu: Pirátska strana - Slovensko

Stav k: 23.01.2024 Stav k: 23.02.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,20 EUR -0,40 EUR 0,00 EUR -0,60 EUR -0,60 EUR -0,40 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
31.01.2024 -0,60 EUR Poplatok - platobná karta
poplatek za pojištění
9154 poplatek za pojištění