Číslo účtu: SK8983300000002401881936
Majiteľ účtu: Pirátska strana - Slovensko
Názov účtu: Pirátska strana - Slovensko

Stav k: 07.11.2021 Stav k: 07.12.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
245,90 EUR 145,90 EUR 0,00 EUR -100,00 EUR -100,00 EUR 145,90 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
24.11.2021 -100,00 EUR Bezhotovostná platba
20? z celkovej ceny za audit pri po
dpise zmluvy
2021004