Číslo účtu: SK8983300000002401881936
Majiteľ účtu: Pirátska strana - Slovensko
Názov účtu: Pirátska strana - Slovensko

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 376,57 EUR 99,00 EUR 11 464,00 EUR -12 741,57 EUR -1 277,57 EUR 99,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.09.2023 -0,60 EUR Poplatok - platobná karta
poplatek za pojištění
9154 poplatek za pojištění
28.09.2023 -1 850,00 EUR Bezhotovostná platba
Workschop Piratska strana - Slovens
ko
0308 2023001 Workshop Pirátska strana - Slovensko
27.09.2023 -320,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK VACMWTP5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.9.2023, částka 320.00 EUR
9154 Nákup: FACEBK VACMWTP5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.9.2023, částka 320.00 EUR
27.09.2023 -910,25 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury Tvorba volebniho spo
tu + fotografie Jakub Suva
0308 20230909 Úhrada faktúry Tvorba volebního spotu + fotografie Jakub Suva
27.09.2023 -500,00 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury za vyrobu SKinderu T
omas Valenta
0308 20230014 Úhrada faktúry za výrobu SKinderu Tomas Valenta
27.09.2023 30,00 EUR Bezhotovostný príjem Čech Miroslav
/DO2023-09-26/SPMiroslav Cech dar
2023 Čech Miroslav
26.09.2023 -210,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK H8Q65T76Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.9.2023, částka 210.00 EUR
9154 Nákup: FACEBK H8Q65T76Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.9.2023, částka 210.00 EUR
26.09.2023 -140,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK U7SX4T76Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.9.2023, částka 140.00 EUR
9154 Nákup: FACEBK U7SX4T76Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.9.2023, částka 140.00 EUR
26.09.2023 84,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Nosaľ, Jaroslav
Nosal Jaroslav - GOLDEN Estocak+Nosal
Nosal Jaroslav - GOLDEN Estocak+Nosal
26.09.2023 -130,68 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury tlac letakov FaxCopy
0308 6402300109 Úhrada faktúry tlač letákov FaxCopy
25.09.2023 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Alžbeta Tóthová
/DO2023-09-25/SPdar
0558 9 Alžbeta Tóthová
24.09.2023 -32,40 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury tlac letakov A3 a A4
Orfeus s.r.o.
0008 202310350 Úhrada faktúry tlač letákov A3 a A4 Orfeus s.r.o.
24.09.2023 -1 506,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Úhrada faktúry v oblasti médií, kreativa, copywriting, Vratislav Filípek
0308 20230047 Úhrada faktúry v oblasti médií, kreativa, copywriting, Vratislav Filípek
24.09.2023 -500,00 EUR Bezhotovostná platba
Manazer volebnej kampane Peter Pavo
l
0308 2023090003 Manažér volebnej kampane Peter Pavol
24.09.2023 -90,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK HM9XDTK5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 24.9.2023, částka 90.00 EUR
9154 Nákup: FACEBK HM9XDTK5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 24.9.2023, částka 90.00 EUR
22.09.2023 -864,00 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury tlac baneru s ockova
nim na fasadu euroAWK, spol s.r.o.
0308 235123 Úhrada faktúry tlač baneru s očkovaním na fasádu euroAWK, spol s.r.o.
22.09.2023 -1 000,00 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury za manazovanie kampa
ne Peter Pavol
0308 2023090001 Úhrada faktúry za manažovanie kampane Peter Pavol
22.09.2023 -60,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK YRQR6UB5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.9.2023, částka 60.00 EUR
9154 Nákup: FACEBK YRQR6UB5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.9.2023, částka 60.00 EUR
22.09.2023 2 000,00 EUR Bezhotovostný príjem Šubová Zuzana, Ing.
/DO2023-09-21/SPDAR HB
Šubová Zuzana, Ing. dar za Hemp Brothers
22.09.2023 1 000,00 EUR Bezhotovostný príjem Šubová Zuzana, Ing.
/DO2023-09-21/SPZuzana Subova dar
Šubová Zuzana, Ing.
22.09.2023 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Ontkócová Daniela
/DO2023-09-21/SP
Ontkócová Daniela
21.09.2023 40,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Ing. Krátky, Juraj
dar
20230921 20230921 dar
21.09.2023 -200,00 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury spojena s produkciou
filmu a videozaznamu Diana Primako
va
0308 20230006 Úhrada faktúry spojená s produkciou filmu a videozáznamu Diana Primakova
21.09.2023 5 000,00 EUR Bezhotovostný príjem JAN BERCELI
Pozicka od Jan Berceli
JAN BERCELI
20.09.2023 -1 404,00 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury za vyrobu volebnehol
etaku VALEUR, s.r.o.
0308 8162023 Úhrada faktúry za výrobu volebného letáku VALEUR, s.r.o.
20.09.2023 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Bednár Stanislav
/DO2023-09-19/SPDar pre Piratsku stranu - Slovensko
Bednár Stanislav
20.09.2023 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Uličný Peter
/DO2023-09-19/SPDar pre Piratsku stranu Slovenska
Uličný Peter
20.09.2023 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Bittmann Juraj
/DO2023-09-19/SPDar pre Piratsku stranu - Slovensko
Bittmann Juraj
20.09.2023 300,00 EUR Bezhotovostný príjem Bittmann Juraj
/DO2023-09-19/SPDar pre Piratsku stranu - Slovensko
Bittmann Juraj
20.09.2023 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Mego Daniel
/DO2023-09-19/SPDar pre Piratsku stranu - Slovensko
Mego Daniel
20.09.2023 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Benjamín Schlesinger
/DO2023-09-19/SP Z Lasky, Benjamin Schlesinger, Dar
Benjamín Schlesinger
20.09.2023 100,00 EUR Bezhotovostný príjem MOLNAR RUDOLF
/DO2023-09-19/SPDar na reklamnu kampan, Dar na reklamnu kampan
MOLNAR RUDOLF
20.09.2023 70,00 EUR Bezhotovostný príjem Pirek Michal
Dar pre Piratska strana - Slovensko
11021978 Pirek Michal
20.09.2023 -40,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK AJMJJUT5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 19.9.2023, částka 40.00 EUR
9154 Nákup: FACEBK AJMJJUT5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 19.9.2023, částka 40.00 EUR
20.09.2023 -99,00 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada poplatku za povolenie stanku
politickej strany mestu Rimavska S
obota
0308 133012 Úhrada poplatku za povolenie stánku politickej strany mestu Rimavská Sobota
19.09.2023 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Ing. Demko, Milan
Piratska strana Slovensko - Ing.Milan Demko - dar
02092023 2023 Piratska strana Slovensko - Ing.Milan Demko - dar
19.09.2023 500,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Nosaľ, Jaroslav
Nosal Jaroslav - pozicka
Nosal Jaroslav - pozicka
19.09.2023 60,00 EUR Bezhotovostný príjem Karolína Ivanová
/DO2023-09-18/SP Ing. Karolina Ivanova, DAR prenajom BB DL
Karolína Ivanová
19.09.2023 -1 447,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Úhrada faktúry v oblasti médií, kreativa, copywriting, Vratislav Filípek
0308 20230044 Úhrada faktúry v oblasti médií, kreativa, copywriting, Vratislav Filípek
19.09.2023 -60,80 EUR Platba prevodom v rámci banky
Úhrada faktúry v oblasti médií, kreativa, copywriting, Vratislav Filípek
0308 20230044 Úhrada faktúry v oblasti médií, kreativa, copywriting, Vratislav Filípek
18.09.2023 -350,00 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury za nahravku VoiceOve
r k videoklipu Michal Docolomansky
0308 20230001 Úhrada faktúry za nahrávku VoiceOver k videoklipu Michal Dočolomanský
18.09.2023 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Martin Kresák
/DO2023-09-18/SP Dar - Kresak
Martin Kresák
18.09.2023 -33,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK QM95ST36Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 17.9.2023, částka 33.00 EUR
9154 Nákup: FACEBK QM95ST36Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 17.9.2023, částka 33.00 EUR
16.09.2023 -60,00 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury DAVE spol, s.r.o. pr
enajom reklamneho putaca
0308 202321255 Úhrada faktúry DAVE spol, s.r.o. prenájom reklamného pútača
16.09.2023 -48,00 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury DAVE spol, s.r.o. tl
ac a vylep plagatu
0308 202321256 Úhrada faktúry DAVE spol, s.r.o. tlač a výlep plagátu
16.09.2023 -134,58 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury spolocnost Exprestas
.r.o vyroba letakov
0308 41253865 Úhrada faktúry spoločnosť Expresta s.r.o. výroba letákov
16.09.2023 -27,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK Z45FGUF5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 16.9.2023, částka 27.00 EUR
9154 Nákup: FACEBK Z45FGUF5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 16.9.2023, částka 27.00 EUR
15.09.2023 -125,00 EUR Bezhotovostná platba
Uhrada faktury plosna inzercia OLL
E s.r.o.
0308 202310202 Úhrada faktúry plošná inzercia OLLE s.r.o.
15.09.2023 -22,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK LFQUEUF5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 14.9.2023, částka 22.00 EUR
9154 Nákup: FACEBK LFQUEUF5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 14.9.2023, částka 22.00 EUR
14.09.2023 25,00 EUR Bezhotovostný príjem KOLHANEK MIROSLAV
Kolhanek Miroslav, dar
KOLHANEK MIROSLAV
14.09.2023 -18,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK 2WUQ9TB6Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 13.9.2023, částka 18.00 EUR
9154 Nákup: FACEBK 2WUQ9TB6Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 13.9.2023, částka 18.00 EUR
13.09.2023 100,00 EUR Bezhotovostný príjem ASTALOS NORBERT
/DO2023-09-12/SPIng. Norbert Astalos DAR
ASTALOS NORBERT
13.09.2023 -15,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK DA9BWS75Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.9.2023, částka 15.00 EUR
9154 Nákup: FACEBK DA9BWS75Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.9.2023, částka 15.00 EUR
12.09.2023 -15,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK RGVZTTB5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.9.2023, částka 15.00 EUR
9154 Nákup: FACEBK RGVZTTB5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.9.2023, částka 15.00 EUR
11.09.2023 20,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Ing. Demko, Milan
Piratska strana Slovensko - Ing.Ján Demko - clensky prispevok
11092023 2023 Piratska strana Slovensko - Ing.Ján Demko - clensky prispevok
11.09.2023 700,00 EUR Bezhotovostný príjem Karolína Ivanová
/DO2023-09-11/SP Ing. Karolina Ivanova
Karolína Ivanová
11.09.2023 -240,00 EUR Bezhotovostná platba
372 DPI s.r.o. - reklamna plachta
0308 2023086 372 DPI s.r.o. - reklamná plachta
11.09.2023 -15,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: FACEBK P8BA4UX5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 10.9.2023, částka 15.00 EUR
9154 Nákup: FACEBK P8BA4UX5Z2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 10.9.2023, částka 15.00 EUR
06.09.2023 -16,26 EUR Transakcia kartou
Nákup: RYANAIR BJ6DMG0, K67NY94, IE, dne 4.9.2023, částka 16.26 EUR
9598 Nákup: RYANAIR BJ6DMG0, K67NY94, IE, dne 4.9.2023, částka 16.26 EUR
05.09.2023 25,00 EUR Bezhotovostný príjem KOLHANEK MIROSLAV
Kolhanek Miroslav, dar
KOLHANEK MIROSLAV
04.09.2023 200,00 EUR Bezhotovostný príjem Milan Demko
/DO2023-09-04/SP Piratska strana Slovensko - Mgr.Alexandra Demko - dar
2092023 2023 Milan Demko
04.09.2023 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Milan Demko
/DO2023-09-04/SP Piratska strana Slovensko - Mgr.Alexandra Demko - clensky prispevok
2092023 2023 Milan Demko
03.09.2023 -258,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: Crowne Plaza Bratislav, Hodzovo námestie 2, Bratislava, 816 25, SVK, dne 1.9.2023, částka 258.00 EUR
9154 Nákup: Crowne Plaza Bratislav, Hodzovo námestie 2, Bratislava, 816 25, SVK, dne 1.9.2023, částka 258.00 EUR
02.09.2023 500,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Ing. Demko, Milan
Piratska strana Slovensko - Ing.Milan Demko - dar
02092023 2023 Piratska strana Slovensko - Ing.Milan Demko - dar
02.09.2023 20,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Ing. Demko, Milan
Piratska strana Slovensko - Ing.Milan Demko - clensky prispevok
02092023 2023 Piratska strana Slovensko - Ing.Milan Demko - clensky prispevok