Číslo účtu: SK8983300000002401881936
Majiteľ účtu: Pirátska strana - Slovensko
Názov účtu: Pirátska strana - Slovensko

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
355,90 EUR 15,90 EUR 60,00 EUR -400,00 EUR -340,00 EUR 15,90 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
26.04.2022 -400,00 EUR Bezhotovostná platba
Audit uctovnej zavierky za rok 2021
2022001 Audit účtovnej závierky za rok 2021
26.04.2022 60,00 EUR Bezhotovostný príjem Pirek Michal
Dar
11021978 Pirek Michal