Číslo účtu: SK8983300000002401881936
Majiteľ účtu: Pirátska strana - Slovensko
Názov účtu: Pirátska strana - Slovensko

Stav k: 29.06.2021 Stav k: 29.07.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
233,30 EUR 245,90 EUR 12,60 EUR 0,00 EUR 12,60 EUR 245,90 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
01.07.2021 12,60 EUR Bezhotovostný príjem Pirátska strana - Sl
/DO2021-07-01/SPprevod zostatku zo zrušeného účtu
Pirátska strana - Sl