Číslo účtu: SK8983300000002401881936
Majiteľ účtu: Pirátska strana - Slovensko
Názov účtu: Pirátska strana - Slovensko

Stav k: 02.01.2023 Stav k: 02.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
15,90 EUR 15,90 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 15,90 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.