Číslo účtu: SK3483300000002401869443
Majiteľ účtu: Za sochu sv. Martina
Názov účtu: Za sochu sv. Martina

Stav k: 30.09.2021 Stav k: 30.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 636,07 EUR 3 636,07 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5 592,60 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.