Číslo účtu: SK3483300000002401869443
Majiteľ účtu: Za sochu sv. Martina
Názov účtu: Za sochu sv. Martina

Stav k: 21.04.2023 Stav k: 21.04.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
5 718,88 EUR 5 718,88 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1,88 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.