Číslo účtu: SK3483300000002401869443
Majiteľ účtu: Za sochu sv. Martina
Názov účtu: Za sochu sv. Martina

Stav k: 05.07.2021 Stav k: 05.07.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 421,07 EUR 2 421,07 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5 420,07 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.