Číslo účtu: SK3483300000002401869443
Majiteľ účtu: Za sochu sv. Martina
Názov účtu: Za sochu sv. Martina

Stav k: 02.02.2022 Stav k: 02.02.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 300,07 EUR 4 300,07 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5 678,88 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.