Číslo účtu: SK1483300000002401857872
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
7 239,33 EUR 7 239,33 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7 239,33 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.