Číslo účtu: SK6083300000002401845986
Majiteľ účtu: Šturcel, Martin
Názov účtu: Šturcel, Martin

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
12,45 EUR 12,45 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 12,45 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.