Číslo účtu: SK6083300000002401845986
Majiteľ účtu: Šturcel, Martin
Názov účtu: Šturcel, Martin

Stav k: 02.01.2023 Stav k: 02.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
17,65 EUR 17,65 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 17,65 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.