Číslo účtu: SK6083300000002401845986
Majiteľ účtu: Šturcel, Martin
Názov účtu: Šturcel, Martin

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1,67 EUR 1,67 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1,67 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.