Číslo účtu: SK5983300000002401828350
Majiteľ účtu: Múzeum Vojtecha Löfflera
Názov účtu: Múzeum Vojtecha Löfflera

Stav k: 01.03.2023 Stav k: 01.04.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20,00 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.