Číslo účtu: SK4883300000002401790524
Majiteľ účtu: Aktívny život, o.z.
Názov účtu: Aktívny život, o.z.

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.