Číslo účtu: SK4883300000002401790524
Majiteľ účtu: Aktívny život, o.z.
Názov účtu: Aktívny život, o.z.

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
140,00 EUR 140,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 140,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.