Číslo účtu: SK5083300000002401781564
Majiteľ účtu: BabkaDedko - s nami nie ste sami...
Názov účtu: BabkaDedko - s nami nie ste sami...

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20,00 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.