Číslo účtu: SK2383300000002401770507
Majiteľ účtu: Športová škola Galaktikos
Názov účtu: Športová škola Galaktikos

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20,47 EUR 20,47 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 20,47 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.