Číslo účtu: SK2383300000002401770507
Majiteľ účtu: Športová škola Galaktikos
Názov účtu: Športová škola Galaktikos

Stav k: 01.03.2023 Stav k: 01.04.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
16,65 EUR 16,65 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 16,65 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.