Číslo účtu: SK6783300000002401714134
Majiteľ účtu: Franková, Lujza
Názov účtu: Franková, Lujza

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
17,63 EUR 17,63 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 17,63 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.