Číslo účtu: SK3883300000002401647920
Majiteľ účtu: Ski Club ZEAL Slovakia
Názov účtu: Ski Club ZEAL Slovakia

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 342,25 EUR 17 661,53 EUR 20 557,08 EUR -4 237,80 EUR 16 319,28 EUR 17 661,53 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
18.05.2022 -2 000,00 EUR Bezhotovostná platba
Ski Club ZEAL Slovakia deposit
Zaloha Mountain Hostel
18.05.2022 10 000,00 EUR Bezhotovostný príjem ADVOKÁTSKA KANCELÁRI
/DO2022-05-18/SP, AKBalazs F_Zml.sponzorstvo,reklama
ADVOKÁTSKA KANCELÁRI
17.05.2022 -500,00 EUR Bezhotovostná platba
Ski Club ZEAL Slovakia PRE PAYMENT
Záloha ubyt. TUX
17.05.2022 57,08 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-05-17/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3700793415/VS1510332633/SS0000000046/KS0046
0046 1510332633 0000000046 Finančné riaditeľstv
17.05.2022 10 000,00 EUR Bezhotovostný príjem 365 DESIGN
Sponzorske 2022
365 DESIGN
06.05.2022 -1 737,80 EUR Bezhotovostná platba
Ski Club ZEAL Slovakia T-shirts
dressy členovia
06.05.2022 500,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Ski Club ZEAL Slovakia