Číslo účtu: SK5383300000002401646098
Majiteľ účtu: Mgr. Gáliková, Gabriela
Názov účtu: Gáliková, Gabriela

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 110,00 EUR 100,00 EUR 0,00 EUR 100,00 EUR 110,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
13.08.2019 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Eva Poliakova
/DO2019-08-12/SPEva
Eva Poliakova