Číslo účtu: SK5383300000002401646098
Majiteľ účtu: Mgr. Gáliková, Gabriela
Názov účtu: Gáliková, Gabriela

Stav k: 12.11.2019 Stav k: 12.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
110,00 EUR 110,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 110,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.