Číslo účtu: SK9783300000002401589919
Majiteľ účtu: APNEAMAN Slovakia Košice, o.z.
Názov účtu: APNEAMAN Slovakia Košice, o.z.

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
266,17 EUR 266,17 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 266,17 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.