Číslo účtu: SK9783300000002401589919
Majiteľ účtu: APNEAMAN Slovakia Košice, o.z.
Názov účtu: APNEAMAN Slovakia Košice, o.z.

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 081,76 EUR 1 081,76 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 081,76 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.