Číslo účtu: SK9783300000002401589919
Majiteľ účtu: APNEAMAN Slovakia Košice, o.z.
Názov účtu: APNEAMAN Slovakia Košice, o.z.

Stav k: 17.06.2019 Stav k: 17.07.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
465,00 EUR 360,50 EUR 35,00 EUR -139,50 EUR -104,50 EUR 360,50 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.07.2019 35,00 EUR Bezhotovostný príjem BODNAR MARTIN
bodnar clenske
BODNAR MARTIN
26.06.2019 -139,50 EUR Bezhotovostná platba
54/2019
0308 1616900124 april 2019