Číslo účtu: SK9783300000002401589919
Majiteľ účtu: APNEAMAN Slovakia Košice, o.z.
Názov účtu: APNEAMAN Slovakia Košice, o.z.

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 743,73 EUR 2 407,73 EUR 54,00 EUR -390,00 EUR -336,00 EUR 2 407,73 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
03.09.2021 27,00 EUR Bezhotovostný príjem Galvao De Franca Kat
/DO2021-09-02/SPKatarina Galvao de Franca clenske 2021
Galvao De Franca Kat
03.09.2021 27,00 EUR Bezhotovostný príjem Galvao De Franca Kat
/DO2021-09-02/SPMax Galvao de Franca clenske 2021
Galvao De Franca Kat
24.08.2021 -390,00 EUR Bezhotovostná platba
Apneaman Slovakia Kosice
0308 20215223