Číslo účtu: SK9183300000002401581394
Majiteľ účtu: Nezávislosť a Jednota
Názov účtu: Nezávislosť a Jednota- volebný účet pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.