Číslo účtu: SK6383300000002401535144
Majiteľ účtu: Ing. Ondruška, Juraj PhD.
Názov účtu: Ondruška, Juraj

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
134,01 EUR 134,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 134,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.