Číslo účtu: SK6383300000002401532816
Majiteľ účtu: FUTBALOVÁ RODINA o.z.
Názov účtu: FUTBALOVÁ RODINA o.z.

Stav k: 02.01.2023 Stav k: 02.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
534,15 EUR 534,15 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 534,15 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.