Číslo účtu: SK6383300000002401532816
Majiteľ účtu: FUTBALOVÁ RODINA o.z.
Názov účtu: FUTBALOVÁ RODINA o.z.

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
534,15 EUR 626,44 EUR 92,29 EUR 0,00 EUR 92,29 EUR 626,44 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
09.06.2023 15,06 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2023-06-09/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5700920103/VS1560155162/SS0000000046/KS0046
0046 1560155162 0000000046 Finančné riaditeľstv
06.06.2023 10,42 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2023-06-06/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6000906105/VS1560153684/SS0000000046/KS0046
0046 1560153684 0000000046 Finančné riaditeľstv
02.06.2023 66,81 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2023-06-02/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2700940943/VS1560153164/SS0000000046/KS0046
0046 1560153164 0000000046 Finančné riaditeľstv