Číslo účtu: SK6383300000002401532816
Majiteľ účtu: FUTBALOVÁ RODINA o.z.
Názov účtu: FUTBALOVÁ RODINA o.z.

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
501,33 EUR 501,33 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 501,33 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.