Číslo účtu: SK6383300000002401532816
Majiteľ účtu: FUTBALOVÁ RODINA o.z.
Názov účtu: FUTBALOVÁ RODINA o.z.

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
530,97 EUR 534,15 EUR 3,18 EUR 0,00 EUR 3,18 EUR 534,15 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.08.2022 3,18 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-08-30/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5000825545/VS1560149543/SS0000000046/KS0046
0046 1560149543 0000000046 Finančné riaditeľstv