Číslo účtu: SK1283300000002401525392
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu
Názov účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 472,53 EUR 9 166,76 EUR 5 862,00 EUR -1 167,77 EUR 4 694,23 EUR 9 166,76 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
09.10.2019 5 862,00 EUR Bezhotovostný príjem Ministerstvo školstv
/DO2019-10-09/SP
0000 1011 Ministerstvo školstv
03.10.2019 -1 160,82 EUR Bezhotovostná platba preplatenie leteniek na sutaz ACROPOLIS_INTERNATIONAL_WUSHU_OPEN pre talentovanu mladez s doprovodom (4+2), bd - 25, 3.10.2019
03.10.2019 -6,95 EUR Bezhotovostná platba preplatenie vizitiek sacw, bd - 24, 3.10.2019