Číslo účtu: SK1283300000002401525392
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu
Názov účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu

Stav k: 20.01.2019 Stav k: 20.02.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 3 931,43 EUR 4 507,01 EUR -585,58 EUR 3 921,43 EUR 3 931,43 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
05.02.2019 -13,96 EUR Bezhotovostná platba
WebSupport, s.r.o.Slovenska asociac
Slovenska asociacia cinskeho wu shu
0308 101932748 domena sacw
04.02.2019 -16,00 EUR Bezhotovostná platba
WebSupport, s.r.o.Slovenska asociac
ia cinskeho wu shu
0308 101931724 webhosting sacw
04.02.2019 -20,00 EUR Poplatok
04.02.2019 -269,62 EUR Platba zahraničnou menou alebo zahraničná
IWUF Annual Membership fee
Slovak association of chinese wushu
04.02.2019 -266,00 EUR Bezhotovostná platba
clenske 2019Slovenska asociacia cin
skeho wushu
04.02.2019 1 507,00 EUR Bezhotovostný príjem SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
/DO2019-02-02/SPprevod príspevku uznanému sportu, 2 . cast
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
04.02.2019 3 000,00 EUR Bezhotovostný príjem SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
/DO2019-02-01/SPprevod príspevku uznanému sportu, 1 . cast
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
01.02.2019 0,01 EUR Bezhotovostný príjem Bóry Denis
/DO2019-01-31/SP
Bóry Denis