Číslo účtu: SK1283300000002401525392
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu
Názov účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 472,53 EUR 4 472,53 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4 472,53 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.