Číslo účtu: SK1283300000002401525392
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu
Názov účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu

Stav k: 21.12.2019 Stav k: 21.01.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
809,08 EUR 10,58 EUR 0,00 EUR -798,50 EUR -798,50 EUR 10,58 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.12.2019 -398,50 EUR Platba prevodom v rámci banky
Objednávka č. 3677661543
3677661543 Homegym s.r.o. - trenovacie pomocky
30.12.2019 -400,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 2019009 grafické spracovanie propagačných materiálov pre Slovenskú asociáciu čínskeho wushu