Číslo účtu: SK1283300000002401525392
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu
Názov účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu

Stav k: 22.08.2020 Stav k: 22.09.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
24 831,93 EUR 35 491,39 EUR 11 500,00 EUR -840,54 EUR 10 659,46 EUR 35 491,39 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
07.09.2020 -2,94 EUR Bezhotovostná platba 0308 1020239357 navysenie priestoru na webhosting
03.09.2020 -600,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 treningy - top tím - patrik hatala
01.09.2020 -120,00 EUR Bezhotovostná platba 5320 prenájom gymnastickej telocvične - top tím - patrik hatala
25.08.2020 11 500,00 EUR Bezhotovostný príjem Ministerstvo školstv
/DO2020-08-25/SP
0000 1011 Ministerstvo školstv
24.08.2020 -117,60 EUR Bezhotovostná platba 0308 200100011 10x vstup do kryokomory - top tím - patrik hatala