Číslo účtu: SK1283300000002401525392
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu
Názov účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
16 242,96 EUR 9 739,46 EUR 0,00 EUR -6 503,50 EUR -6 503,50 EUR 9 739,46 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
08.12.2023 -200,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 2023009 Grafické práce MSR 2024
07.12.2023 -600,00 EUR Bezhotovostná platba 11723 prenajom telocvicne, trening talentovana mladez
27.11.2023 -2,50 EUR Bezhotovostná platba 7529672326 Žiadosť o výpis z registra MNO - poplatok
12.11.2023 -380,00 EUR Bezhotovostná platba 2302 Refakturácia nákladov za rok 2023 - Wu shu Team Slovakia
12.11.2023 -685,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Refakturacia nakladov za rok 2023 - Chan Quan Kung Fu o.z.
12.11.2023 -495,00 EUR Bezhotovostná platba refakturacia nakladov za rok 2023 -Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy
12.11.2023 -685,00 EUR Platba prevodom v rámci banky 0308 Refakturácia nákladov za rok 2023 - Škola čínskeho wushu
12.11.2023 -1 480,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 Refakturácia nákladov za rok 2023 - Wushu centrum Stará turá
12.11.2023 -1 140,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 220100005 Refakturácia nákladov za rok 2023 - Wutai Slovakia
12.11.2023 -836,00 EUR Bezhotovostná platba štartovné DEVÁTÉ OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE WUSHU 2023 (39 os), preplatenie platby v hotovosti, bd-4923