Číslo účtu: SK1283300000002401525392
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu
Názov účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu

Stav k: 21.03.2019 Stav k: 21.04.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 911,63 EUR 8 180,83 EUR 4 507,00 EUR -237,80 EUR 4 269,20 EUR 8 180,83 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
17.04.2019 4 507,00 EUR Bezhotovostný príjem Ministerstvo školstv
/DO2019-04-17/SP
0000 1011 Ministerstvo školstv
05.04.2019 -19,80 EUR Bezhotovostná platba 100272019 tlac - certifikaty pre rozhodcov
01.04.2019 -40,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 190100007 vypracovanie daňového priznania a účtovnej závierky za rok 2018
31.03.2019 -178,00 EUR Bezhotovostná platba preplatenie štartovneho pre talentovanu mladez - 5. Moravsky pohar Brno