Číslo účtu: SK1283300000002401525392
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu
Názov účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu

Stav k: 10.06.2020 Stav k: 10.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20 682,26 EUR 18 471,31 EUR 0,00 EUR -2 210,95 EUR -2 210,95 EUR 18 471,31 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
07.07.2020 -759,75 EUR Platba prevodom v rámci banky
sportove nacinie - - top tim - Weapon vs. Weapon Sparing Routine - dvojica
0308 20200867 sportove nacinie - - top tim - Weapon vs. Weapon Sparing Routine - dvojica
07.07.2020 -800,00 EUR Bezhotovostná platba
rehabilitacia - top tim - Weapon vs
. Weapon Sparing Routine - dvojica
30.06.2020 -120,00 EUR Bezhotovostná platba 4420 prenájom gymnastickej telocvične - top tím - patrik hatala
22.06.2020 -80,00 EUR Bezhotovostná platba
vypracovanie danoveho priznania a u
ctovnej zavierky za rok 2019, podan
ie statistickeho vykazu
0308 200100040
18.06.2020 -248,32 EUR Bezhotovostná platba
sportove nacinie - - top tim - Weap
on vs. Weapon Sparing Routine - dvo
jica
0008 2020060151
12.06.2020 -202,88 EUR Bezhotovostná platba 280100240 sportove oblecenie - top tim hatala