Číslo účtu: SK1283300000002401525392
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu
Názov účtu: Slovenská asociácia čínskeho wushu

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10 983,36 EUR 10 005,76 EUR 0,00 EUR -977,60 EUR -977,60 EUR 10 005,76 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
10.06.2022 -300,00 EUR Bezhotovostná platba 2022008 Grafické práce MSR 2022
08.06.2022 -477,60 EUR Bezhotovostná platba 2022045 Ozvučenie , 4 mikrofóny, 2 x Obrazovka 140 cm, doprava, technik. MSR 2022
07.06.2022 -200,00 EUR Bezhotovostná platba 18090089 Fotodokumentácia športového turnaja MSR 2022