Číslo účtu: SK5783300000002401523709
Majiteľ účtu: Balco, Jozef
Názov účtu: Balco, Jozef

Stav k: 17.06.2019 Stav k: 17.07.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
690,01 EUR 715,01 EUR 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR 715,01 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.07.2019 25,00 EUR Bezhotovostný príjem Dana Slugenova
/DO2019-07-12/SPDuch.obnova Nitra
Dana Slugenova