Číslo účtu: SK5783300000002401523709
Majiteľ účtu: Balco, Jozef
Názov účtu: Balco, Jozef

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
836,01 EUR 976,01 EUR 140,00 EUR 0,00 EUR 140,00 EUR 976,01 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.05.2020 50,00 EUR Vklad v hotovosti Bodišová - seminarista 0558 Bodišová - seminarista
13.05.2020 40,00 EUR Bezhotovostný príjem RAČKOVÁ VERONIKA
/DO2020-05-12/SP, adopcia seminaristu Rackova Veronik
RAČKOVÁ VERONIKA
12.05.2020 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Marián Majda
/DO2020-05-11/SP prispevok na adopciu seminaristu alebo ine vydavky LMC
Marián Majda