Číslo účtu: SK9283300000002401523661
Majiteľ účtu: Veterán Klub Myjava
Názov účtu: Veterán Klub Myjava

Stav k: 17.06.2019 Stav k: 17.07.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 143,15 EUR 1 231,13 EUR 0,00 EUR -912,02 EUR -912,02 EUR 1 231,13 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
10.07.2019 -880,70 EUR Bezhotovostná platba 0308 10072019 Za rekl.2019
20.06.2019 -31,32 EUR Bezhotovostná platba 0308 83671149 O-2 za 5/2019