Číslo účtu: SK9283300000002401523661
Majiteľ účtu: Veterán Klub Myjava
Názov účtu: Veterán Klub Myjava

Stav k: 26.04.2019 Stav k: 26.05.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
124,19 EUR 93,15 EUR 0,00 EUR -31,04 EUR -31,04 EUR 93,15 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
21.05.2019 -31,04 EUR Bezhotovostná platba 0308 83671149 O-2 za 4/2019