Číslo účtu: SK9283300000002401523661
Majiteľ účtu: Veterán Klub Myjava
Názov účtu: Veterán Klub Myjava

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
951,96 EUR 1 920,83 EUR 1 000,00 EUR -31,13 EUR 968,87 EUR 1 920,83 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.09.2019 1 000,00 EUR Vklad v hotovosti členské 0558 členské
20.09.2019 -31,13 EUR Bezhotovostná platba 0308 83671149 O-2 za 8/2019