Číslo účtu: SK9283300000002401523661
Majiteľ účtu: Veterán Klub Myjava
Názov účtu: Veterán Klub Myjava

Stav k: 23.02.2019 Stav k: 23.03.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
450,01 EUR 144,00 EUR 0,00 EUR -306,01 EUR -306,01 EUR 144,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.02.2019 -21,01 EUR Bezhotovostná platba
PZP za MY-900BG
3558 2406675440 5914556991 Úhrada poistného za MY-900BG
27.02.2019 -195,00 EUR Bezhotovostná platba
Poplatok za clenov Veteran klubu MY
15x13 clenovz Myjavy
0308 42376033 ZZHV-členské poplatky za 2019
27.02.2019 -90,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0027022019 Za reklamné materiáli Dietrichová