Číslo účtu: SK4683300000002401482003
Majiteľ účtu: JUDr. Kall, Viliam
Názov účtu: Kall, Viliam

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
11,34 EUR 11,34 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11,34 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.