Číslo účtu: SK3183300000002401424073
Majiteľ účtu: Ing. Kavka, Ondrej
Názov účtu: Kavka, Ondrej

Stav k: 21.03.2019 Stav k: 21.04.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
18,11 EUR 18,11 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 18,11 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.