Číslo účtu: SK3183300000002401424073
Majiteľ účtu: Ing. Kavka, Ondrej
Názov účtu: Kavka, Ondrej

Stav k: 16.10.2018 Stav k: 16.11.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 037,08 EUR 680,10 EUR 2 800,00 EUR -3 156,98 EUR -356,98 EUR 680,10 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
31.10.2018 -356,98 EUR Bezhotovostná platba 122180094 Distribucia novin
22.10.2018 -2 800,00 EUR Bezhotovostná platba
Prieskum
22.10.2018 2 800,00 EUR Bezhotovostný príjem KAVKA ONDREJ
/DO2018-10-19/SP
KAVKA ONDREJ