Číslo účtu: SK3183300000002401424073
Majiteľ účtu: Ing. Kavka, Ondrej
Názov účtu: Kavka, Ondrej

Stav k: 23.06.2018 Stav k: 23.07.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 329,08 EUR 2 237,08 EUR 1 500,00 EUR -1 592,00 EUR -92,00 EUR 2 237,08 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
20.07.2018 -350,00 EUR Bezhotovostná platba 18052 Nájomne za reklamnú plochu
19.07.2018 1 500,00 EUR Bezhotovostný príjem KAVKA ONDREJ
/DO2018-07-18/SP
KAVKA ONDREJ
16.07.2018 -162,00 EUR Bezhotovostná platba 183630 tlač blb plagátu
16.07.2018 -120,00 EUR Bezhotovostná platba 183963 reklamna kampaň na blb
16.07.2018 -960,00 EUR Bezhotovostná platba 183984 reklamna kampaň na blb