Číslo účtu: SK3183300000002401424073
Majiteľ účtu: Ing. Kavka, Ondrej
Názov účtu: Kavka, Ondrej

Stav k: 20.01.2019 Stav k: 20.02.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
18,10 EUR 18,11 EUR 0,01 EUR 0,00 EUR 0,01 EUR 18,11 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
21.01.2019 0,01 EUR Bezhotovostný príjem Bóry Denis
/DO2019-01-18/SP
Bóry Denis