Číslo účtu: SK9783300000002401420072
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 129,94 EUR 1 696,50 EUR 0,00 EUR -433,44 EUR -433,44 EUR 1 696,50 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.11.2019 -433,44 EUR Bezhotovostná platba 0308 19010097 Projekt na skok - živice a nálepky do medaile