Číslo účtu: SK9783300000002401420072
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 18.08.2019 Stav k: 18.09.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
15 110,00 EUR 2 804,94 EUR 0,00 EUR -12 305,06 EUR -12 305,06 EUR 2 804,94 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.09.2019 -374,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 190100797 Projekt " Na skok " plagaty 4000 ks
30.08.2019 -11 931,06 EUR Platba prevodom v rámci banky
Projekt Na skok_ Material ZEMITA
Projekt Na skok_ Material ZEMITA