Číslo účtu: SK1183300000002401380007
Majiteľ účtu: Sánkarský klub Lendak
Názov účtu: Sánkarský klub Lendak

Stav k: 22.08.2020 Stav k: 22.09.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 816,43 EUR 660,80 EUR 44,37 EUR -1 200,00 EUR -1 155,63 EUR 660,80 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.08.2020 44,37 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2020-08-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5700585756/VS1570092369/SS0000000046/KS0046
0046 1570092369 0000000046 Finančné riaditeľstv
22.08.2020 -1 200,00 EUR Transakcia kartou
Výběr z bankomatu: ENSK0063, Tatranska Kotlina, Tatranska Kot, SVK, dne 21.8.2020, částka 1200.00 EUR
1601 Výběr z bankomatu: ENSK0063, Tatranska Kotlina, Tatranska Kot, SVK, dne 21.8.2020, částka 1200.00 EUR