Číslo účtu: SK1183300000002401380007
Majiteľ účtu: Sánkarský klub Lendak
Názov účtu: Sánkarský klub Lendak

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 778,82 EUR 4 103,90 EUR 325,08 EUR 0,00 EUR 325,08 EUR 4 103,90 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
25.07.2022 37,14 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-25/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6000803060/VS1570133892/SS0000000046/KS0046
0046 1570133892 0000000046 Finančné riaditeľstv
22.07.2022 220,56 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-22/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4000819563/VS1570132779/SS0000000046/KS0046
0046 1570132779 0000000046 Finančné riaditeľstv
15.07.2022 67,38 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-15/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3700815638/VS1570130772/SS0000000046/KS0046
0046 1570130772 0000000046 Finančné riaditeľstv