Číslo účtu: SK1183300000002401380007
Majiteľ účtu: Sánkarský klub Lendak
Názov účtu: Sánkarský klub Lendak

Stav k: 02.11.2020 Stav k: 02.12.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
656,80 EUR 2 256,80 EUR 1 600,00 EUR 0,00 EUR 1 600,00 EUR 2 256,80 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
26.11.2020 1 600,00 EUR Bezhotovostný príjem OBEC LENDAK
/DO2020-11-25/SP
4918 2020 OBEC LENDAK