Číslo účtu: SK1183300000002401380007
Majiteľ účtu: Sánkarský klub Lendak
Názov účtu: Sánkarský klub Lendak

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
9 027,84 EUR 9 227,84 EUR 200,00 EUR 0,00 EUR 200,00 EUR 9 227,84 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
17.09.2019 200,00 EUR Bezhotovostný príjem OBEC LENDAK
/DO2019-09-16/SP
4918 2019 OBEC LENDAK