Číslo účtu: SK1683300000002401368083
Majiteľ účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE
Názov účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.