Číslo účtu: SK1683300000002401368083
Majiteľ účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE
Názov účtu: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 010,00 EUR 2 010,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2 010,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.