Číslo účtu: SK3683300000002401195645
Majiteľ účtu: Fórum Maďarov v Košiciach
Názov účtu: Fórum Maďarov v Košiciach

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20,01 EUR 20,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 20,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.