Číslo účtu: SK7283300000002401179186
Majiteľ účtu: Bratislavská šachová akadémia
Názov účtu: Bratislavská šachová akadémia

Stav k: 10.03.2020 Stav k: 10.04.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20,11 EUR 180,11 EUR 160,00 EUR 0,00 EUR 160,00 EUR 180,11 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
09.04.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Malaschitz Richard
/DO2020-04-08/SP
Malaschitz Richard
08.04.2020 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Barbierik Ťažká Eva
/DO2020-04-07/SPDakujeme za online treningy
Barbierik Ťažká Eva
07.04.2020 40,00 EUR Bezhotovostný príjem LIVNANSKY MICHAL
/DO2020-04-06/SPpodpora online treningov
LIVNANSKY MICHAL - Ďakujem M.V.
03.04.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Malaschitz Richard
/DO2020-04-02/SP
Malaschitz Richard - Ďakujem M.V.
02.04.2020 30,00 EUR Bezhotovostný príjem Dúžek Michal
/DO2020-04-01/SP
Dúžek Michal - Ďakujem M.V.
30.03.2020 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Radka Dvořáková
/DO2020-03-30/SP prispevek na online kurzy Alfred
Radka Dvořáková - Ďakujem M.V.