Číslo účtu: SK7283300000002401179186
Majiteľ účtu: Bratislavská šachová akadémia
Názov účtu: Bratislavská šachová akadémia

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
322,11 EUR 187,11 EUR 20,00 EUR -155,00 EUR -135,00 EUR 187,11 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
24.06.2020 -155,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Online šachový šampionát mládeže 2020 - cenový fond
2020000351 Online šachový šampionát mládeže 2020 - cenový fond
11.06.2020 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Malaschitz Richard
/DO2020-06-10/SP
Malaschitz Richard - Ďakujem M.V.