Číslo účtu: SK7283300000002401179186
Majiteľ účtu: Bratislavská šachová akadémia
Názov účtu: Bratislavská šachová akadémia

Stav k: 29.06.2021 Stav k: 29.07.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 800,00 EUR -800,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.07.2021 -800,00 EUR Bezhotovostná platba Prevod medzi uctami
22.07.2021 800,00 EUR Bezhotovostný príjem Prvá šachova
/DO2021-07-21/SPPrvá šachová
0308 Prvá šachova