Číslo účtu: SK7283300000002401179186
Majiteľ účtu: Bratislavská šachová akadémia
Názov účtu: Bratislavská šachová akadémia

Stav k: 22.08.2020 Stav k: 22.09.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
187,11 EUR 187,11 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 187,11 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.