Číslo účtu: SK7283300000002401179186
Majiteľ účtu: Bratislavská šachová akadémia
Názov účtu: Bratislavská šachová akadémia

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20,11 EUR 20,11 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 20,11 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.