Číslo účtu: SK7283300000002401179186
Majiteľ účtu: Bratislavská šachová akadémia
Názov účtu: Bratislavská šachová akadémia

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
125,00 EUR 125,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 125,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.