Číslo účtu: SK4483300000002401057082
Majiteľ účtu: Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove
Názov účtu: Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 505,18 EUR 1 640,18 EUR 135,00 EUR 0,00 EUR 135,00 EUR 1 640,18 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.04.2024 90,00 EUR Bezhotovostný príjem Marek Pavlus
?/DO2024-04-11/SPMarko Pavlus trieda 4-5 rokov
116 Marek Pavlus
04.04.2024 45,00 EUR Bezhotovostný príjem Norko Marková Viktór
?/DO2024-04-03/SPMatteo Norko
214 Norko Marková Viktór