Číslo účtu: SK3283300000002400983869
Majiteľ účtu: Mydlo, Viktor
Názov účtu: Viktor Mydlo - kandidát na poslanca ŽSK

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
15,00 EUR 15,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.