Číslo účtu: SK3283300000002400983869
Majiteľ účtu: Mydlo, Viktor
Názov účtu: Viktor Mydlo - kandidát na poslanca ŽSK

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
255,00 EUR 15,00 EUR 0,00 EUR -240,00 EUR -240,00 EUR 15,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.11.2022 -40,00 EUR Bezhotovostná platba
Viktor Mydlo, polep plagatov Ruzomb
erok
0308 2200355
14.11.2022 -200,00 EUR Bezhotovostná platba