Číslo účtu: SK1983300000002400952384
Majiteľ účtu: Slovenská komora spotrebiteľských organizácií
Názov účtu: Slovenská komora spotrebiteľských organizácií

Stav k: 25.09.2020 Stav k: 25.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
198,60 EUR 198,60 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 198,60 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.