Číslo účtu: SK5883300000002400919090
Majiteľ účtu: EuroActa, s.r.o.
Názov účtu: EuroActa, s.r.o.

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
11,92 EUR 11,92 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11,92 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.