Číslo účtu: SK8283300000002302325045
Majiteľ účtu: Mgr. Kúdela, Igor
Názov účtu: Igor Kúdela

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
247,00 EUR 247,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 247,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.