Číslo účtu: SK9483300000002302295632
Majiteľ účtu: Štovka, Ján
Názov účtu: Štovka, Ján

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
835,00 EUR 835,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 835,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.