Číslo účtu: SK1283300000002302288475
Majiteľ účtu: Ing. Debnárová, Monika
Názov účtu: Ing. Monika Debnárová - voľby 2022

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
7,51 EUR 7,51 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7,51 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.