Číslo účtu: SK1283300000002302288475
Majiteľ účtu: Ing. Debnárová, Monika
Názov účtu: Ing. Monika Debnárová - voľby 2022

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
7,52 EUR 7,52 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7,52 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.