Číslo účtu: SK5383300000002302266882
Majiteľ účtu: JUDr. Jakubove, Peter
Názov účtu: JUDr. Peter Jakubove

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
16,16 EUR 16,16 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 16,16 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.