Číslo účtu: SK1283300000002302256756
Majiteľ účtu: Mgr. Bálintová, Katarína
Názov účtu: Bálintová, Katarína

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.