Číslo účtu: SK1283300000002302256756
Majiteľ účtu: Mgr. Bálintová, Katarína
Názov účtu: Bálintová, Katarína

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
113,77 EUR 113,77 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 113,77 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.