Číslo účtu: SK6583300000002302253862
Majiteľ účtu: Haldová, Hana
Názov účtu: Hana Haldová

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
12,54 EUR 12,54 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 12,54 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.