Číslo účtu: SK3183300000002302232164
Majiteľ účtu: Mgr. Lančarič, Matej
Názov účtu: Matej Lančarič

Stav k: 01.03.2023 Stav k: 01.04.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
150,89 EUR 150,89 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 150,89 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.