Číslo účtu: SK0983300000002302200162
Majiteľ účtu: Petkovová, Anita
Názov účtu: Petkovová, Anita

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
14,24 EUR 14,24 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 14,24 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.