Číslo účtu: SK6283300000002302118601
Majiteľ účtu: Ing. Oslanec, Zoltán
Názov účtu: Ing. Zoltán Oslanec - UNITED

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
725,15 EUR 725,15 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 725,15 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.