Číslo účtu: SK8483300000002301901119
Majiteľ účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča
Názov účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Stav k: 02.10.2022 Stav k: 31.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
8 688,18 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR -8 678,18 EUR -8 678,18 EUR 110,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
19.12.2022 -10,38 EUR Bezhotovostná platba
Ucebne pomocky -1.cast platby - Tur
naj mladych fyzikove
Refundacia nakladov
23.11.2022 -282,90 EUR Bezhotovostná platba
Cestovne nakl. - Cena Dionyza Ilkov
ica
RNDr.Gabriela Podracka
11.11.2022 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
Omylna platba z 11.8.22 DO2022-08-
10 SP
11.11.2022 -250,00 EUR Bezhotovostná platba
Omylna platba z 9.8.2022 DO2022-08
-08/SPZamestnanci kvetin. dary pohr
eb Ing. Antonin Bohus
11.11.2022 -60,00 EUR Bezhotovostná platba
Vratenie omylnej platby - Namiesto
kvetinovych darov - pohreb?
11.11.2022 -50,00 EUR Bezhotovostná platba
Vratenie omylnej platby 8.8.2022 -n
amiesto kvetin. darov - pohreb
11.11.2022 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
Vratenie omylnej platby 4.8.2022 -
Namiesto kvetinovych darov - pohreb
p. Bohus
11.11.2022 -30,00 EUR Bezhotovostná platba
Vratenie omylnej platby - Namiesto
kvetinovych darov - pohreb p. Bohu
s
11.11.2022 -1 500,00 EUR Bezhotovostná platba
Cena Dionyza Ilkovica 2022
RNDr. Gabriela Podracka
11.11.2022 -1 500,00 EUR Bezhotovostná platba
Cena Dionyza Ilkovica 2022
Mgr.Lubomira Krajcova
11.11.2022 -3 000,00 EUR Bezhotovostná platba
Cena Dionyza Ilkovica 2022
RNDr. Mariana Strakova
20.10.2022 -1 000,00 EUR Bezhotovostná platba
Nadacia Dionyza Ilkovica - Refundac
ia nakl. medzinar. Cemicka olympiad
a
Medzin. chemicka olympiada 2022 -Martin Putala predseda
20.10.2022 -954,90 EUR Platba prevodom v rámci banky
Matematicka olympiada 2022 - refundacia nakladov
Matematicka olympiada 2022 - refundacia nakladov