Číslo účtu: SK8483300000002301901119
Majiteľ účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča
Názov účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Stav k: 01.04.2022 Stav k: 31.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
14 258,18 EUR 10,00 EUR 1 430,00 EUR -15 678,18 EUR -14 248,18 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
19.12.2022 -10,38 EUR Bezhotovostná platba
Ucebne pomocky -1.cast platby - Tur
naj mladych fyzikove
Refundacia nakladov
23.11.2022 -282,90 EUR Bezhotovostná platba
Cestovne nakl. - Cena Dionyza Ilkov
ica
RNDr.Gabriela Podracka
11.11.2022 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
Omylna platba z 11.8.22 DO2022-08-
10 SP
11.11.2022 -250,00 EUR Bezhotovostná platba
Omylna platba z 9.8.2022 DO2022-08
-08/SPZamestnanci kvetin. dary pohr
eb Ing. Antonin Bohus
11.11.2022 -60,00 EUR Bezhotovostná platba
Vratenie omylnej platby - Namiesto
kvetinovych darov - pohreb?
11.11.2022 -50,00 EUR Bezhotovostná platba
Vratenie omylnej platby 8.8.2022 -n
amiesto kvetin. darov - pohreb
11.11.2022 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
Vratenie omylnej platby 4.8.2022 -
Namiesto kvetinovych darov - pohreb
p. Bohus
11.11.2022 -30,00 EUR Bezhotovostná platba
Vratenie omylnej platby - Namiesto
kvetinovych darov - pohreb p. Bohu
s
11.11.2022 -1 500,00 EUR Bezhotovostná platba
Cena Dionyza Ilkovica 2022
RNDr. Gabriela Podracka
11.11.2022 -1 500,00 EUR Bezhotovostná platba
Cena Dionyza Ilkovica 2022
Mgr.Lubomira Krajcova
11.11.2022 -3 000,00 EUR Bezhotovostná platba
Cena Dionyza Ilkovica 2022
RNDr. Mariana Strakova
20.10.2022 -1 000,00 EUR Bezhotovostná platba
Nadacia Dionyza Ilkovica - Refundac
ia nakl. medzinar. Cemicka olympiad
a
Medzin. chemicka olympiada 2022 -Martin Putala predseda
20.10.2022 -954,90 EUR Platba prevodom v rámci banky
Matematicka olympiada 2022 - refundacia nakladov
Matematicka olympiada 2022 - refundacia nakladov
11.08.2022 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Kellerová Eva
/DO2022-08-10/SP
0308 82022 Kellerová Eva
09.08.2022 250,00 EUR Bezhotovostný príjem BOHUŠ s.r.o.
/DO2022-08-08/SPZamestnanci,kvetinove dary pohreb Ing.Antonin Bohu s
BOHUŠ s.r.o.
09.08.2022 60,00 EUR Bezhotovostný príjem Mojmír Račák Mojmír Račák
08.08.2022 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Ivana Lastomírska
/DO2022-08-05/SP
Ivana Lastomírska
04.08.2022 20,00 EUR Bezhotovostný príjem KUREKOVA ELENA
/DO2022-08-03/SPNamiesto kvetinovych darov p. Bohus
05082022 KUREKOVA ELENA
04.08.2022 30,00 EUR Bezhotovostný príjem SCHVARZBACHER ROMAN
/DO2022-08-03/SP
SCHVARZBACHER ROMAN
20.06.2022 1 000,00 EUR Platba prevodom v rámci banky RNDr. Demešová, Viera CSc.
Vratenie omylnej platby
Vratenie omylnej platby
18.06.2022 -1 000,00 EUR Bezhotovostná platba
Veronika a Palko Demes - svadobny d
ar
Omylna platba
04.04.2022 -3 000,00 EUR Bezhotovostná platba
Cena Dionyza Ilkovica 2021
Ing. Elena Kulichova
04.04.2022 -1 500,00 EUR Bezhotovostná platba
Cena Dionyza Ilkovica 2021
RNDr.Maria Domanyova
04.04.2022 -1 500,00 EUR Bezhotovostná platba
Cena Dionyza Ilkovica 2021
RNDr.Miriam Feretová