Číslo účtu: SK8483300000002301901119
Majiteľ účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča
Názov účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Stav k: 01.12.2020 Stav k: 18.06.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10 010,00 EUR 10 000,00 EUR 0,00 EUR 10 000,00 EUR 10 010,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.12.2020 5 000,00 EUR Bezhotovostný príjem PosAm, spol. s r.o.
/DO2020-12-23/SP
0308 31365078 PosAm, spol. s r.o.
17.12.2020 5 000,00 EUR Bezhotovostný príjem Marek Marián, Ing.
/DO2020-12-16/SP
Marek Marián, Ing.