Číslo účtu: SK8483300000002301901119
Majiteľ účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča
Názov účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Stav k: 07.12.2020 Stav k: 07.12.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 15 010,00 EUR 15 000,00 EUR 0,00 EUR 15 000,00 EUR 15 010,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
31.08.2021 5 000,00 EUR Bezhotovostný príjem MEDAL RICHARD MGR. -
/DO2021-08-30/SPdar na projekt Aplikuj biomimikry -klimaticka studentska vyzva
0558 9 MEDAL RICHARD MGR. -
28.12.2020 5 000,00 EUR Bezhotovostný príjem PosAm, spol. s r.o.
/DO2020-12-23/SP
0308 31365078 PosAm, spol. s r.o.
17.12.2020 5 000,00 EUR Bezhotovostný príjem Marek Marián, Ing.
/DO2020-12-16/SP
Marek Marián, Ing.