Číslo účtu: SK8483300000002301901119
Majiteľ účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča
Názov účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Stav k: 06.12.2021 Stav k: 31.12.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
15 010,00 EUR 14 258,18 EUR 0,00 EUR -751,82 EUR -751,82 EUR 20,38 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
21.12.2021 -751,82 EUR Bezhotovostná platba
Turnaj mladych fyzikov
22021