Číslo účtu: SK8483300000002301901119
Majiteľ účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča
Názov účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Stav k: 22.03.2022 Stav k: 22.03.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
14 258,18 EUR 14 258,18 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.