Číslo účtu: SK8483300000002301901119
Majiteľ účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča
Názov účtu: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Stav k: 09.08.2021 Stav k: 31.12.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10 010,00 EUR 14 258,18 EUR 5 000,00 EUR -751,82 EUR 4 248,18 EUR 8 668,18 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
21.12.2021 -751,82 EUR Bezhotovostná platba
Turnaj mladych fyzikov
22021
31.08.2021 5 000,00 EUR Bezhotovostný príjem MEDAL RICHARD MGR. -
/DO2021-08-30/SPdar na projekt Aplikuj biomimikry -klimaticka studentska vyzva
0558 9 MEDAL RICHARD MGR. -