Číslo účtu: SK2983300000002301874464
Majiteľ účtu: ALLEGRIA KOŠICE ISP s.r.o.
Názov účtu: ALLEGRIA KOŠICE ISP s.r.o.

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
17,35 EUR 3 017,35 EUR 3 000,00 EUR 0,00 EUR 3 000,00 EUR 3 017,35 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
25.07.2022 3 000,00 EUR Bezhotovostný príjem ALLEGRIA KOSICE ISP
prevod na klimu
0308 1 1 ALLEGRIA KOSICE ISP