Číslo účtu: SK2983300000002301874464
Majiteľ účtu: ALLEGRIA KOŠICE ISP s.r.o.
Názov účtu: ALLEGRIA KOŠICE ISP s.r.o.

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 298,08 EUR 430,68 EUR 0,00 EUR -867,40 EUR -867,40 EUR 430,68 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
09.09.2021 -867,40 EUR Bezhotovostná platba
fa cortec
0308 20200410 20200410